Partnerskabsaftale om erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter

30-08-2022

Med en international robotindustri og unikke fysiske rammer for test af droner til lands, vands og i luften har Fyn alle muligheder for at udvikle fremtidens industri. Nyt partnerskab skal derfor skrue op for udviklingen af næste generation af robotter og droner.