Finansielle supermarkeder - betydningen for forbrugere og konkurrencen

12-08-2022

Rapporten fra Erhvervsministeriet peger på flere fordele ved finansielle supermarkeder for kunderne, men også at samlingen af flere finansielle produkter i ét finansielt supermarked kan mindske gennemsigtigheden om priser og vilkår og hæmme kundemobiliteten.