Afrapportering på fase 2 fra arbejdsgruppe om beskyttelse af danske designere

08-04-2022

Erhvervsministeriet nedsatte i oktober 2021 en arbejdsgruppe til beskyttelse af danske designere.Beskyttelse af designere