Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger

2021

Vejledningen om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger skal være til at skabe gennemsigtighed om konsekvenserne for erhvervslivet af ny regulering og styrke det politiske beslutningsgrundlag. Her beskrives retningslinjerne samt metoden for udarbejdelse af erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger. 

Find yderligere information på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her