Supplerende udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 på EM's område med hensyn til messer

20-05-2021

Supplerende udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 på EM's område med hensyn til messer (bemyndigelse til, at politiet varetager EM'ernes beføjelser i forbindelse med udmøntning af aftale af 17. maj 2021 om genåbning af messer pr. 21. maj 2021.