Redegørelse om erhvervsfremme mv. 2021

28-05-2021

Redegørelse om erhvervsfremme mv. 2021 giver et overblik over den danske erhvervsfremme mv. I 2021 forventes den statslige erhvervsfremme mv. at udgøre ca. 42,0 mia. kr. Godt en tredjedel af den samlede statslige erhvervsfremme mv. går til ordninger med fokus på grøn omstilling og vedvarende energi. Knap en femtedel går til innovation og iværksætteri mv. Knap en fjerdedel er erhvervsstøtte til bl.a. bestemte virksomheder og enkelte erhverv (”øvrig erhvervsstøtte”).