Aftale om life science-strategi

20-05-2021

Aftale om strategi for life science mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet