Udmøntning af aftale af 10. juni 2021 om genåbning af dyrskuer pr. 14 juni 2021 i henhold til plan for større arrangementer og forsamlinger

10-06-2021

Epidemikommissionen har afgivet indstilling til erhvervsministeren om, at dyrskuer genåbner med de smitteforebyggende tiltag i henhold til planen af afholdelse af større forsamlinger og arrangementer, som det fremgår af den politiske aftale af 10. juni 2021.