Aftale om indgrebsmuligheder over for gebyrer på betalingsserviceløsninger

19-09-2019

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet har den 19. september 2019 indgået en aftale om styrkelse af indgrebsmulighederne over for gebyrer mv. på  betalingsserviceløsninger. Aftalen betyder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får styrket indgrebsmulighederne over for direkte debiteringsløsninger, som bl.a. omfatter Betalingsservice, og dermed vil kunne påbyde, at priserne skal sættes ned, hvis styrelsen kan dokumentere, at der er tale om urimelige priser. Dermed vil både almindelige forbrugere, foreninger og store dele af erhvervslivet få glæde af løsningen.