Kommissorium for Grønt Erhvervsforum

12-11-2019

Grønt Erhvervsforum skal styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevægelse om muligheder og barrierer i erhvervslivets grønne omstilling.