Redegørelse for erhvervsfremme og støtte 2019

03-10-2019

Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2019 giver et overblik over den danske erhvervsfremme og støtte. I 2019 forventes den statslige erhvervsfremme og støtte at udgøre ca. 35,2 mia. kr. Omtrent en tredjedel af den samlede statslige erhvervsfremme og støtte går til ordninger med fokus på grøn omstilling og vedvarende energi. Knap en femtedel går til forskning, iværksætteri og innovation mv. Ca. en fjerdedel er erhvervsstøtte til bl.a. bestemte virksomheder og enkelte erhverv (”øvrig erhvervsstøtte”).