Vækstplan for de kreative erhverv

01-05-2019

De kreative erhverv skal fortsat være stærke og sætte deres betydelige aftryk på samfundsøkonomien. Derfor fremlægger regeringen 28 initiativer, der skal forbedre rammevilkårene for de kreative erhverv såsom mode, møbel, interiør, film, musik, spil, kommunikation, arkitektur og design.Det sker bl.a. som opfølgning på anbefalingerne fra Vækstteam for kreative erhverv fra oktober 2018 og fordi de kreative erhverv står over for nye vækstmuligheder som en følge af bl.a. stigende global velstand. For at realisere vækstplanens initiativer har regeringen samtidig indgået aftale med Dansk Folkeparti om at udmønte i alt 62,5 mio. kr. fra Finanslovsaftalen for 2019.