Strategi for Søfartssektorens Cyber- og Informationssikkerhed 2019 - 2022

07-01-2019

Regeringen vil med forsvarsforliget 2018-2023 bl.a. styrke beskyttelsen af Danmark mod cybertrusler markant, og har på baggrund heraf fastlagt den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Med strategien igangsætter regeringen en række initiativer, der skal løfte de samfundskritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed. Søfart er udpeget som en af disse sektorer, der har særlig betydning for cyber- og informationssikkerheden i Danmark. Derfor skal det sikres, at der ligger en klar plan for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i sektoren, og det er formålet med denne strategi.Cyber- og informationssikkerheden i søfartssektoren omfatter sikkerheden for sejlads i danske farvande samt sikkerheden for dansk-flagede skibe og deres besætning. Cybersikkerhed for skibe omfatter tjenester som trafikovervågning, advarsler og information til skibsfarten (AIS, NAVTEX), skibssystemer og software til skibets drift, herunder til fremdrivning og navigation.