Strategi for den Finansielle Sektors Cyber- og Informationssikkerhed 2019 - 2021

07-01-2019

Finanssektoren trues i stigende grad af cyberangreb, som skal imødegås. Center for Cybersikkerhed (herefter CFCS) vurderede i 2018, at truslen fra cyberangreb mod finanssektoren er meget høj, og at angrebene bliver stadig mere avancerede og målrettede. Samtidig vurderede de risikoansvarlige i Danmarks største finansielle virksomheder i 2018, at cyberangreb udgør den største risiko i forhold til den finansielle stabilitet.For at målrette og intensivere den samlede indsats for at højne den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed fremlægges hermed en samlet strategi for at styrke indsatsen for cyber- og informationssikkerhed i den finansielle sektor. Strategien skal være med til at sikre, at bekæmpelse af cyberangreb sker på en så effektiv og transparent måde som muligt.