Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2019

24-04-2019

Dette års regional- og landdistriktspolitiske redegørelse viser, at den økonomiske fremgang i Danmark er bredt funderet og kommer størstedelen af landet til gavn.Langt størstedelen af landets kommuner har oplevet vækst i BNP pr. indbygger og i beskæftigelsen de sidste fire år. Det gælder også kommuner længere væk fra de større byer.I samme periode har der desuden været vækst i antallet af solgte boliger uden for de større byer og i befolkningstallet i de fleste kommuner landet over. Også på småøerne er befolkningstallet steget de seneste to år.