Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2018

03-04-2019

Regeringen har fastsat en ambitiøs målsætning om, at der skal lettes byrder for erhvervslivet for 4 mia. kr. inden udgangen af 2020. I perioden fra 2015-2018 har regeringen lettet byrder med netto ca. 1,5 mia. kr.Redegørelsen om Erhvervslivet og Regulering 2018 viser, at indsatsen i 2018 har bidraget til at lette bryder for netto ca. 185 mio. kr. Ved udgangen af 2018, var der dog stadig et stykke vej til at nå målsætningen om byrdelettelser for 4 mia. kr. Derfor lancerede regeringen i februar udspillet `Mindre bureaukrati - mere vækst´, som med 42 konkrete initiativer viser vejen for, hvordan regeringen vil indfri målsætningen inden udgangen af 2020.