Analyse af markederne for egenkapital

01-11-2017

Analyser og interessenter har igennem længere tid sat fokus på, at det danske børsmarked for små og mellemstore virksomheder er mindre velfungerende end i fx Sverige. Erhvervsministeriet har bedt Copenhagen Economics analysere det samlede marked for virksomhedshandler i Danmark i forhold til de tilsvarende markeder i Norge, Sverige, Holland og Tyskland.