Kortlægning af turismefremmeindsatsen

01-10-2017

Denne rapport forsøger at understøtte og kvalificere arbejdet med at styrke og fokusere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark ved at skabe et faktuelt overblik over, hvordan de
offentlige midler til turismefremme anvendes. Rapporten skal således udgøre et videngrundlag for arbejde i Det Nationale Turismeforum.