Digitalisering og produktivitet - Vækstpotentiale i danske virksomheder

29-05-2017

Danske virksomheder er blandt de mest digitale i Europa. Der er imidlertid stor forskel på digitaliseringsgraden blandt danske virksomheder. Store virksomheder er således mere digitale end mindre virksomheder. De mest digitale virksomheder i Danmark med over 10 ansatte har i 2014 gennemsnit over 20 pct. højere arbejdsproduktivitet end de mindst digitale virksomheder. Det svarer til, at hver medarbejder i virksomheder med høj digitalisering bidrager med 135.000 kr. mere i værditilvækst end medarbejdere i lavt digitaliserede virksomheder. Analysen viser et samfundsøkonomisk potentiale for varigt at øge værdiskabelsen i danske virksomheder med mindst 20 ansatte med godt 8 mia. kr. årligt, hvis henholdsvis de mindst digitale løfter deres digitale niveau til mellem og de mellem digitale virksomheder løfter deres digitaliseringsniveau til det højeste niveau.