Danmark som digital frontløber

09-05-2017

Digitalt Vækstpanel har en vision om, at Danmark skal være en digital frontløber, der er hurtigst og bedst til at udnytte og skabe gevinsterne ved digitalisering. Digitalisering og ny teknologi åbner for helt nye muligheder for borgere, virksomheder og samfund gennem øget velstand, forbedret livskvalitet og en mere bæredygtig udvikling. Det kræver en høj omstillingsparathed og løbende fokus på, at vilkårene for at udnytte mulighederne er i top. 33 ambitiøse anbefalinger inden for fire områder.