Udlånsredegørelse februar 2017

09-02-2017

Realkredittens udlån til private boligejere steg fra 2015 til 2016. Det stigende udlån var bredere funderet over hele landet end i 2015, så der nu også ydes lidt flere lån i Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland samt på Bornholm.Der er fundet en fejl i udlånsredegørelsens opgørelse af udlån til erhverv, hvor udlån til personligt ejede virksomheder fra pengeinstitutter ikke er talt med i opgørelsen. Udlånet til personligt ejede virksomheder er nu inkluderet i opgørelsen. Justeringen betyder, at udlån til erhverv samlet set er steget 0,7 pct. det seneste år og ikke som oprindeligt angivet 1,5 pct. Revisionen har ingen betydning for opgørelsen af det samlede udlån til husholdninger og erhverv. Fejlen er rettet pr. 10. februar 2017.