National strategi for dansk turisme

19-09-2016

Danmark skal i 2025 have en tredjedel flere turister, turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. og turisternes skal være mere tilfredse med deres ophold i Danmark. Med en række turismefremmende initiativer skal en ny national strategi for dansk turisme sætte en fælles retning for dansk turisme.