Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte

19-07-2016

Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde