Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse

24-05-2016

Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele landet. Der skal også være beskæftigelse, udvikling og attraktive områder uden for de større byer. Det er positivt, at Danmark har
store byer, der er vækstlokomotiver, og som driver udviklingen til gavn for hele landet. Men væksten har igennem en årrække været ujævnt fordelt.