Redegørelse for erhvervsfremme og støtte 2016

26-05-2016

I den årlige redegørelse om erhvervsfremme og støtte gives et overblik over niveauet og sammensætningen af dansk erhvervsfremme og støtte. I 2016 udgør de samlede statslige udgifter 25,8 mia. kr. I de seneste år er der sket en ændring i sammensætningen af erhvervsfremme og støtte i retning af grøn omstilling. De stigende udgifter til grøn omstilling skyldes primært voksende tilskud til vindmølle-elektricitet, VE-anlæg, decentrale kraftvarmeværker mv. Redegørelsen indeholder endvidere erhvervsfremme og støtte via EU samt regioner og kommuner.