Udlånsredegørelse

27-06-2016

Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark. Finansieringssituationen for store virksomheder er forbedret over det seneste år, men mindre virksomheder har ikke oplevet tilsvarende bedring, viser den seneste udlånsredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet.