Erhvervs- og vækstpolitisk analyse: Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner

15-12-2016

PSO-afgiften, som danske virksomheder betaler på elforbrug, afskaffes gradvist fra og med 2017 som følge af Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016. Erhvervenes besparelse i den forbindelse skønnes at være ca. 2,7 mia. kr. i 2025. Afskaffelsen af PSO-afgiften vil reducere virksomhedernes udgifter til elektricitet og vil forbedre erhvervslivets konkurrencevilkår gennem lavere elpriser. I analysen er besparelsen ved afskaffelse fordelt på kommuner og regioner.