Fiskeriets finansieringsforhold

16-08-2016

Analyse af finansieringsforholdene i det danske fiskerierhverv