Fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark

04-02-2015

Grønland står over for betydelige økonomiske udfordringer, herunder et voksende strukturelt underskud på de offentlige finanser. Der er behov for, at forbedre de offentlige finanser med op mod 0,9 mia. kr. hvert år frem mod 2040 for at sikre balance mellem udgifter og indtægter. Der er derfor behov for reformer samt ny vækst og erhvervsudvikling, der kan skabe arbejdspladser og øgede indkomster, og dermed forbedre grundlaget for en holdbar økonomisk udvikling i Grønland.