Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

02-09-2012

Som følge af ændringerne i markedsføringsloven m.fl., lov nr. 378 af 17. april 2013, er der behov for at fastlægge retningslinjer for det fremtidige samarbejde og koordinationen mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden.