Virksomhedsforum - Enklere regler - Årsrapport oktober 2013

31-10-2013

Årsrapporten gør status for Virksomhedsforums arbejde og indeholder en række anbefalinger til regeringen om den fremadrettede indsats for afbureaukratisering.