Systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark: Identifikation, krav og krisehåndtering

14-03-2013

Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark - SIFI-udvalget - anbefaler skærpede krav til bl.a. de danske SIFIers kapital og likviditet. Nye værktøjer skal endvidere give bedst mulige forudsætninger for, at krisehåndtering af SIFIer kan gennemføres uden omkostninger for staten. Det fremgår af den rapport, som udvalget har afleveret til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.