Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

29-05-2013

Redegørelsen viser, at Danmark på det digitale område klarer sig godt i international sammenhæng. Der er imidlertid fortsat et stort uudnyttet potentiale for digital udvikling og automatisering i dansk erhvervsliv, særligt blandt små- og mellemstore virksomheder. Hvis andelen af virksomheder, der har digitaliseret mindst én intern proces øges med ét procentpoint, forbedres virksomhedernes værdiskabelse med op til 6,5 mia. kr. årligt.