Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2013

04-06-2013

Redegørelsen om erhvervsfremme og støtte 2013 gør status over udgifterne til de instrumenter, som regeringen bruger til at fremme vækst, produktivitet og erhvervsudvikling samt instrumenter som har form af støtte til erhverv men med andre formål. I 2013 er de samlede udgifter opgjort til 22,8 mia. kr.