Vækstpolitisk Tema nr. 2: Gældsudgifter i husholdninger med realkreditlån

10-01-2013

Erhvervs- og Vækstministeriets analyse viser, at husholdninger med realkreditgæld grundlæggende har en fornuftig økonomi og for langt hovedpartens vedkommende er rustet til at klare eventuelle rentestigninger. Analysen er baseret på nye data med faktiske oplysninger om de enkelte familiers realkreditgæld, lånetyper, øvrige gælds- og indkomstforhold mv.