Udlånsredegørelse: Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2013

20-12-2013

Redegørelsen er den niende i rækken af halvårlige redegørelser, som Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder i henhold til lov om finansiel stabilitet.