Afsluttende afrapportering vedrørende de anbefalede initiativer i rapporten om den danske bedemandsbranche

08-04-2013

Ny certificeringsordning i bedemandsbranchen skal sikre forbrugerne bedre rådgivning og mere prisgennemsigtighed.