Vækstteamet for det blå Danmark - anbefalinger

05-10-2012

Regeringen nedsatte i foråret 2012 Vækstteamet for Det Blå Danmark, der skulle komme med anbefalinger til hvordan væksten og beskæftigelsen i de maritime erhverv kunne styrkes. Vækstteamet har i sit arbejde konsulteret en lang række interessenter på det maritime område.