Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2011

30-05-2012

I marts 2012 lancerede regeringen en målrettet indsats for bedre erhvervsregulering, der skal give virksomhederne enklere regler og gøre det lettere for dem at leve op til kravene fra det offentlige. Indsatsen løber foreløbig frem til 2015 og vil foregå i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Som led i den nye indsats er der nedsat et ”Virksomhedsforum for enklere regler”. Målet for regeringens indsats er, at reglerne skal forenkles væsentligt på de områder, hvor virksomhederne oplever, at byrderne er størst, og at de administrative byrder samlet set skal være lettet i 2015.