Danmark i arbejde - Vækstplan for Det Blå Danmark

12-12-2012

Planen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet skaber vækst og beskæftigelse samt udnytter mulighederne i den grønne omstilling. Visionerne for vækstplanen er, at Danmark skal være Europas maritime centrum, at grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark og at væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer. Regeringens vækstplan for Det Blå Danmark er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet for Det Blå Danmark og med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra den maritime klynge.