Fornyelse og vækst i dansk turisme

06-06-2011

Et centralt element i udspillet er, at Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Vækstråd og Realdania afsætter midler til et kvalitetsløft i kystturismen. Midlerne skal bl.a. gå til bedre bygget miljø, innovation og kompetenceløft for at skabe ny vækst i kystturismen. Formålet er således at bidrage til et kvalitetsløft og dermed større international konkurrencedygtighed i den kystnære turisme.