Afrapportering fra Udvalg om forbedring af forholdene for selvstændigt erhvervsdrivende

12-01-2011

Et udvalg med deltagelse af Økonomi- og Erhvervsministeriet (formand), Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet har undersøgt forholdene for selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller.