Nu er støttepulje på 75 millioner kroner åben

Publiceret 30-03-2023

Den støtteordning, som skal hjælpe den lokale købmand, bager eller slagter i mindre lokalsamfund, er nu åben. Ordningen giver mulighed for direkte støtte og hjælp til at investere i grønne, energibesparende tiltag.

Virksomheder i hele landet har oplevet høj inflation og øgede energipriser. Det gælder ikke mindst i de små lokalsamfund, hvor den lokale købmand eller dagligvarebutik spiller en afgørende rolle.

Derfor lavede regeringen sammen med et bredt flertal af Folketinget den såkaldte købmandsordning, hvor der blev afsat 75 millioner kroner til en midlertidig støtteordning for mindre købmænd og andre energiudsatte dagligvarebutikker.

”Den lokale købmand eller bageren på hjørnet betyder rigtig meget for et lokalsamfund. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har åbnet op for an-søgninger til købmandsordningen. For sandheden er desværre, at rigtig mange butikker har været ramt af de høje energipriser. Med ordningen kan vi nu netop give en tiltrængt økonomisk håndsrækning til de butikker i mindre lokalsamfund, der har brug for det. Og på den måde både hjælpe her og nu - men også i fremtiden,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Støtteordningen udmøntes i to tilskudspuljer. Den ene pulje giver mulig-hed for direkte støtte til de forhøjede energiudgifter, mens den anden pulje er målrettet grøn omstillingsstøtte til energibesparende tiltag. Der ydes maksimalt 50.000 kr. i støtte pr. pulje pr. butik. Begge puljer kan søges af samme butik.
Søg inflationshjælp til din mindre dagligvarebutik | Virksomhedsguiden

For yderligere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 9133 7007