Forum for Forbrugerpriser fortsætter i nyt format

Publiceret 14-03-2023

Forummet blev nedsat i august 2022 for at holde øje med prisudviklingen på blandt andet helt almindelige dagligvarer som smør og æg.

Regeringen og Forbrugernes Forum for Forbrugerpriser fortsætter. Det har erhvervsminister Morten Bødskov i dag besluttet på det tredje møde i forummet.

Formatet bliver dog ændret, så næste møde afholdes efter Folketingets åbning.

På mødet var der desuden støtte til, at den skærpede prisovervågning, som blev aktiveret i forbindelse med forummets nedsættelse, fortsætter året ud.

”Vi står heldigvis i en anden situation end i august 2022, hvor priserne på alt fra dagligvarer til energi var på himmelflugt. Inflationen ser ud til at have toppet, og afsættet for prisforummet er derfor nu anderledes. Men der er stadig borgere og virksomheder, som mærker konsekvenserne af den høje inflation. Derfor er der brug for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat holder et vågent øje med prisudviklingen. Resultatet af det arbejde vil blive diskuteret med Forum for Forbrugerpriser,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Samtidig er det besluttet, at de nærmere undersøgelser af priserne på smør og gas, som blev udløst af den skærpede prisovervågning i efteråret 2022, indstilles. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens resultater viser, at der ikke er grundlag for at fortsætte en nærmere undersøgelse.

For yderligere information kontakt:

Erhvervsministeriet pressetelefon: 9133 7007