Grønt fokus i offentlige udbud

Publiceret 30-03-2023

En ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at 60 procent af de større offentlige udbud indeholder et grønt fokus på miljø og klima, og andelen er steget væsentligt siden 2020.

I Danmark handler det offentlige og private i stort omfang med hinanden. Samhandlen udgør 16 procent af Danmarks BNP. Derfor har det stor betydning for økonomien, hvordan det offentlig-private samarbejde sker i praksis, og hvordan de offentlige ordregivere prioriterer deres udbud og deres indkøb.

I 2021 har det offentlige købt ind for godt 400 milliarder kroner. Det viser den årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence 2022”, som denne gang indeholder et særkapitel om blandt andet andelen af udbud, der indeholder grønne og klimavenlige elementer.

Stigende andel af Grønne udbud
Andelen af EU-udbud, der indeholder grønne ord, og dermed potentielt ét eller flere grønne elementer, er opgjort til 60 procent i 2022. Det er en stigning på 16 procentpoint i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2020, hvor andelen var opgjort til 44 procent. Nogle af de ord, der nævnes oftest, er ”miljø/environment”, ”livscyklus”, ”klima”, ”ISO 14001” og ”energimærke/energimærkning”.

Undersøgelsen tager ikke stilling til, om de enkelte udbud rent faktisk kan anses for at være grønne, ligesom det ikke er undersøgt, om indkøbene i sidste ende har medført en egentlig klima- eller miljøgevinst. Undersøgelsen giver imidlertid et billede af, at ordregivere er blevet mere opmærksomme på at inddrage miljø- og klimaforbedrende tiltag i deres udbud.

SMV’ers deltagelse i offentlige udbud
SMV’er med færre end 50 ansatte har i 2021 vundet knap 40 procent af de danske EU-udbud. Det er mindre end i 2020, selv om en stigende andel af de offentlige udbud er blevet opdelt i mindre kontrakter.

For yderligere information kontakt:
Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.