Erhvervsministeren vil samle EU-lande om grøn industripolitik

Publiceret 02-03-2023

Erhvervsminister Morten Bødskov til Bruxelles, hvor han skal deltage i Konkurrencerådsmøde. Ministeren har inden mødet lavet et non-paper, som indspark til, hvad man fra dansk side ser som centralt for EU’s grønne industripolitik.

Verden står over for en ny geopolitisk situation, hvorfor EU’s industripolitik står centralt på den europæiske dagsorden. Det er på den baggrund, at Erhvervsminister Morten Bødskov rejser til Bruxelles for at mødes med sine kollegaer i Konkurrencerådet.

I lyset af 30-års markeringen for det indre marked, vil omdrejningspunktet for drøftelserne på mødet være EU’s langsigtede konkurrenceevne og produktivitet.

Desuden har erhvervsministeren lavet et non-paper, der handler om de danske prioriteter for den kommende retsakt Net Zero Industry Act. Kommissionen sidder netop nu og skriver på den kommende retsakt, og det danske papir skal ses som et konkret indspark til, hvad regeringen ønsker, at den kommende retsakt skal indeholde. Ministeren vil bruge rådsmødet som en anledning til at skabe opbakning fra andre lande til de danske prioriteter.

Helt konkret fremgår det af non-paperet, at man fra regeringens side arbejder for at anvendelsesområdet begrænses til sektorer og teknologier, der er særligt vigtige for at komme i mål med den grønne omstilling. Det omfatter et særligt fokus på nye grønne teknologier såsom PtX, brint, biosolutions, CCUS og vind. 

”Vores virksomheder skal have de bedste muligheder for at omstille sig til de globale udfordringer, samtidig med at vi holder os konkurrencedygtige på tværs af sektorer. Derfor er der behov for at revidere vores politiske retning for det indre marked, så det tilpasses den nye virkelighed, hvor de globale rammevilkår er under forandring. Derfor bakker vi op om en robust europæisk industripolitik. Nu ligger opgaven i at samle EU-landene om de danske indspark til den kommende Net Zero Industry Act,” siger Erhvervsminister Morten Bødskov.

Læs non-paper her

Læs program for møde i Konkurrencerådet her

For yderligere oplysninger kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07