Stor interesse fra dansk erhvervsliv og civilsamfund for at hjælpe med genopbygningen af Ukraine

Publiceret 26-05-2023

Regeringen afholder i dag første møde i Ukraine Investerings-forum. Det skal bidrage til, at danske virksomheder kan engagere sig i konkrete genopbygningsprojekter i Ukraine. Regeringen vil også mødes med følgegruppen for Ukraine-fonden for første gang.

Krigen i Ukraine har medført omfattende ødelæggelser. Dette har både skabt et akut og langsigtet behov for at genopbygge landet. Regeringen har derfor etableret en Ukrainefond på ca. 7 mia. kr. i 2023 for bidrage til bl.a. genopbygningen.

Som en del af Ukrainefonden er der etableret en statslig låne- og garantiordning i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) med en kapacitet på 1 mia. kr. Med låne- og garantiordningen kan der ydes langsigtede lån og garantier til dansk eksport til og investeringer i Ukraine.

Med Ukrainefonden afsættes desuden 170 mio. DKK til investeringer bl.a. i offentlig kritisk infrastruktur gennem Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) og i centrale private sektorer via Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). I tillæg hertil er der iværksat en række andre erhvervsindsatser under Ukrainefonden, herunder styrkelse af Udenrigsministeriets virksomhedsrettede rådgivningstilbud.

I Ukrainefonden er der også afsat i 1,2 mia. kr. til civile indsatser i Ukrai-ne i år. Det indbefatter 770 mio. kr. til genopbygning og 145 mio. kr. til humanitære indsatser. Oveni det det er der også afsat midler til at yde særlig støtte til reformindsatsen og civilsamfundet.

Ukraine er et land i krig, og det kan være svært for danske virksomheder at få overblik over, hvor og hvordan de bedst kan bidrage til genopbygningen af landet. Derfor har regeringen etableret Ukraine Investeringsforum. Forummet har til formål at dele information om konkrete projekter og markedsmuligheder i Ukraine samt formidle kontakter til ukrainske partnere. I Ukraine Investeringsforum deltager en lang række danske eksporterende virksomheder, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Investeringsfonden for Udviklingslande, Danish Sustainable Infrastructure Finance, ukrainske myndigheder samt Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet.

Parterne mødes for første gang d. 26 maj 2023 i Industriens Hus for at indlede arbejdet. Foruden udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, erhvervsminister Morten Bødskov og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen vil den ukrainske regering på højniveau og mere end 100 danske virksomheder være repræsenteret.

Udenrigsministeren, erhvervsministeren og ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik er i dag også værter for første møde i Regeringens Følgegruppe for Ukrainefonden. Her deltager en række erhvervsorganisationer, virksomheder, private fonde og civilsamfundsorganisationwe i en strategisk drøftelse af prioriteterne under Ukrainefonden.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”I dag er en milepæl for Danmarks indsats for at genopbygge Ukraine. En vigtig Ukraine-dag, som sætter retningen for vores arbejde med at genopbygge landet. Danske virksomheder er vigtige partnere, når vi skal håndtere en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk virkelighed og løse globale udfordringer. Også i Ukraine. Derfor er det centralt, at vi får engageret de virksomheder, der skal udvikle konkrete, bæredygtige løsninger til genopbygningen.”

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

"Dansk erhvervsliv er fuldt engageret i genopbygningen af Ukraine. Vi står side om side med Ukraine i den grusomme krig og vil fortsætte med at støtte Ukraines kamp for frihed og uafhængighed. Derfor har vi nu oprettet Ukraine Investeringsforum, der skal give danske virksomheder mulighed for at blive matchet med ukrainske partnere for dermed at bidrage til genopbygningen af landet. Det arbejde ser jeg frem til at få igangsat, så vi kan gøre en reel forskel for Ukraine."

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen udtaler:

”Med Ukrainefonden vil vi skabe konkrete resultater for ukrainerne. Vi skal have skolerne i gang igen, sikre vand- og varmeforsyning. Og så skal vi naturligvis sikre, at der kommer humanitær hjælp ud til de mennesker, der har brug for det. Men vi skal også for alvor sætte gang i den langsigtede hjælp til at genopbygge Ukraine. Her vil vi fra dansk side sætte lup på reformerne. Det handler om grøn energi og omstilling, og det handler om korruptionsbekæmpelse. Ukrainerne ønsker et mere grønt og retfærdigt land, og det vil vi hjælpe dem med at opnå”

For yderligere oplysninger kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07

Udenrigsministeriets pressetelefon: 61 97 92 47