Erhvervsministeren udpeger nyt medlem af Det Systemiske Risikoråd

Publiceret 07-02-2023

Erhvervsministeren har udnævnt Øystein Olsen, tidligere chef for Norges Bank, som nyt uafhængigt medlem af Det Systemiske Risikoråd. Øystein Olsen erstatter Ida Wolden Bache som uafhængigt medlem af Rådet.

Det Systemiske Risikoråd er rådgivende, og har til opgave at identificere og overvåge systemiske finansielle risici.

”Jeg er meget glad for, at Øystein Olsen har sagt ja til at tiltræde som uafhængigt medlem af Det Systemiske Risikoråd. Jeg er sikker på, at Øystein Olsen med sin store erfaring og stærke kompetencer vil bidrage væsentligt til Rådets arbejde. Jeg vil samtidig takke Ida Wolden Bache for hendes bidrag til Rådets arbejde,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Øystein Olsen erstatter Ida Wolden Bache, som har ønsket at udtræde af Rådet, da hun er blevet udnævnt som ny chef for Norges Bank.

Rådets sammensætning er herefter:
• Christian Kettel Thomsen, formand, nationalbankdirektør, Kgl. udnævnt formand for Nationalbankens Direktion, Danmarks Nationalbank.
• Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank.
• Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet.
• Peter Steensgaard Mørch, departementschef, Finansministeriet.
• Kent Harnisch, departementschef, Økonomiministeriet
• Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet.
• Anne-Sofie Reng Japhetson, underdirektør, Finanstilsynet.
• Peter Schütze, tidligere direktør for Nordea Danmark, uafhængig ekspert.
• Nina Smith, professor, Aarhus Universitet, uafhængig ekspert.
• Øystein Olsen, tidligere centralbankchef, Norges bank, uafhængig ekspert.

For yderligere oplysninger kontakt:
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07