Afgørende skridt imod store administrative lettelser er taget

Publiceret 01-02-2023

En årlig besparelse på ca. 2,9 mia. kr. for danske virksomheder er nu kommet endnu tættere på.

Regering vil gennemføre den største enkeltstående byrdelettelse for dansk erhvervsliv nogensinde målt ved at gennemføre initiativet Automatisk Erhvervsrapportering. Formålet er at gøre det mindre tidskrævende for virksomheder at fakturere køb- og salg, afstemme bogføring og indberette årsregnskab og moms.

I dag bliver et stort og vigtigt skridt nu taget mod realiseringen af regeringens ambitiøse initiativ, der vil give en effektiviseringsgevinst på 2,9 mia. kr. om året.

Helt konkret bliver der nu opstillet nogle grundlæggende krav til de digitale bogføringssystemer, der skal automatisere det tidskrævende administrative arbejde.

”Vi skal sikre, at vores virksomheder har de bedste vilkår, så de kan bruge tiden på at vækste i stedet for på administrativt bøvl. Men sandheden er desværre, at især mange SMV’er bruger enormt meget tid på at holde styr på fakturaer, bogføring og indberetning til myndigheder. Det koster både tid og penge. Men i dag har vi taget et afgørende skridt i bekæmpelsen af unødvendigt bureaukrati for danske virksomheder. Med Automatisk Erhvervsrapportering giver vi tiden tilbage til virksomhederne. Samtidig styrker vi værnet mod snyd og svindel, fordi vi gør det lettere for virksomhederne at efterleve lovkrav,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

De nye krav til virksomheders bogføring vil blive implementeret gradvist, så de omfattede virksomheder har god tid til at omstille sig. Således vil kravene tidligst træde i kraft for regnskabspligtige virksomheder fra 2024 og tidligst i 2026 for de øvrige virksomheder, herunder de personligt ejede virksomheder. Implementeringen vil ske i tæt samarbejde med erhvervsorganisationer og nøgleinteressenter for at sikre en god omstillingsproces.

Regeringen har besluttet at give udbyderne af bogføringssystemer og de omfattede virksomheder bedre tid til at omstille sig til de nye krav. Udbyderne får nu 9 måneder til at opfylde de nye krav mod oprindelig 6, og virksomhederne får nu mindst 6 måneder til at vælge bogføringssystem mod oprindelig 3.

Er du journalist og ønsker yderligere oplysninger kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07