Christian Hesthaven bliver ny direktør for Nævnenes Hus

Publiceret 22-02-2023

Erhvervsminister Morten Bødskov har udpeget ny direktør for Nævnenes Hus.

Det bliver den 46-årige cand.jur. Christian Hesthaven, der skal afløse Christian Lützen som direktør i Nævnenes Hus. Christian Hesthaven har solid ledelseserfaring fra sin tidligere stilling som departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet og sin nuværende stilling som kommunaldirektør i Rebild Kommune. Den nye direktør er udpeget af erhvervsministeren og tiltræder stillingen den 1. juni 2023 eller tidligere.

Erhvervsminister, Morten Bødskov:

”Det glæder mig meget, at Christian Hesthaven har sagt ja til at tiltræde stillingen som direktør for Nævnenes Hus. Med hans mangeårige ledererfaring og kompetente, juridiske baggrund er jeg overbevist om, at han er den rette person til at videreføre styrelsens vigtige arbejde med at sikre de rigtige afgørelser til den rette tid forbrugere, virksomheder og myndigheder

Tiltrædende direktør, Christian Hesthaven:

”Jeg ser rigtig meget frem til at tiltræde stillingen som styrelsesdirektør i Nævnenes Hus og til at skulle arbejde for den bedst mulige betjening af det uafhængige danske klagesystem til glæde for borgere, virksomheder og myndigheder. Særligt glæder jeg mig til at møde de dygtige og engagerede medarbejdere i Nævnenes Hus”

Nævnenes Hus er en del af Erhvervsministeriet og har ansvaret for at betjene en række uafhængige klage- og ankenævn.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 

Ledende presserådgiver Tina Buhl Pretzmann, mail: tibupr@em.dk